Så här hjälps vi åt
Verksamhetens bas är Gudstjänster. Andra delar i verksamheten är
Jesusklubben (=söndagskola), föreningskvällar, kvällscaféer, och bibelstudiegrupper.

Tillsammans med EFS Bergsviken har vi scouter för 9-13 åringar.

Förutom dessa aktiviteter brukar det tillkomma spontana träffar av olika slag, för barn, för vuxna eller alla som vill vara med.

Det praktiska arbetet utförs i 4 ansvarsgrupper som ansvarar månadsvis för möten, servering och det praktiska göromålen i och kring bönhuset. Varje ansvarsgrupp består av 12-14 personer. Varje ansvarsgrupp utgår från vilka mänskliga resurser gruppen består av, tycker du om att baka uppmuntras det, tycker du om att leda ett möte eller sjunga är det lika viktigt.

Vi deltar även i ett flertal arrangemang årligen tillsammans med EFS föreningarna och Svenska kyrkan i Hortlax församling.

Det här tror vi på
… människan är skapad av Gud till att leva i gemenskap
med andra människor och med honom.

… det blev inte som Gud tänkt sig, människan valde att gå sin egen väg.
Vi har kommit bort från Gud och från varandra.

… Gud sände sin Son, Jesus Kristus, för att upprätta kontakt igen.
Jesus gav sitt liv för att det skulle bli möjligt.

… det viktigaste i kristen tro är vad Jesus har gjort, hans död och uppståndelse
– det talar om att det finns en väg tillbaka till Gud.

… Gud har kommit till oss, genom Jesus, det är Han som är vägen.

… idag kan vi möta Gud genom att läsa Bibeln, i dopet och i nattvarden.
I gemenskap kan vi lära oss av varandra. Gud har lovat att där vi samlas i hans namn,
där är han mitt ibland oss. Därför är gudstjänsten en värdefull mötesplats.

EFS
Medlemskap i EFS handlar i första hand om ett ställningstagande, inte ett åtagande.
Det bottnar i den enskildes vilja att stödja EFS grundtankar. Var och en som vill göra detta är
välkommen som medlem i EFS. Den vanligaste formen för medlemskap i EFS är att vara med
i en missionsförening eller en EFS-grupp.

Som medlem i en missionsförening/EFS-grupp har du tillgång till ett andligt hem och en kristen gemenskap.
Tillsammans förverkligar vi EFS grundtankar.

EFS Storfors
I EFS Storfors är vi cirka 50 medlemmar. Föreningen ingår i EFS i Norrbotten samt är medlem i Storstrandsföreningen. Storstrandsföreningen driver verksamhet på lägergården Storstrand, Öjebyn.

Vår styrelse bestående av 5 ledamöter och 2 suppleanter väljs av årsmötet.

För att bli medlem i EFS Storfors kontaktar du vår ordförande, se kontaktsidan.
Medlemskapet i Storfors kostar fn 200 kr/år.


Annonser